ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασίες με λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτέςΙδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία με συναδέλφους θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων (π.χ. λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές), καθώς και με γιατρούς εξειδικευμένους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των θεραπευτικών ειδικοτήτων είναι αναγκαία.

Σκοπός είναι οι θεραπευτικοί στόχοι να έχουν κοινό προσανατολισμό και να υπάρχει ενημέρωση για τη συνολική πρόοδο και εξέλιξη του παιδιoύ.

Επιπλέον, όταν προκύπτει ανάγκη, αναλαμβάνουμε τη συγγραφή φυσικοθεραπευτικών εκθέσεων ή την επικοινωνία με ειδικότητες του εξωτερικού.