ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

H Νευροεξελικτική Αγωγή και η Μυοσκελετική Κινητοποίηση - Χειροθεραπεία είναι οι βασικές θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται.Οι βασικές θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει στη θεραπεία είναι η Νευροεξελικτική Αγωγή (Bobath-NDT) και η μυοσκελετική κινητοποίηση - χειροθεραπεία (Manual Therapy). Η συνεδρία  μπορεί να περιλαμβάνει αρχές και τεχνικές από άλλες μεθόδους όπως η Ιδιοδέκτρια Νευρομυική Διευκόλυνση (P.N.F.) και Kinesiotape με κριτήριο πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η προσέγγιση στη θεραπεία είναι παιδοκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι κύριος στόχος είναι η κατανόηση της προσωπικότητας, των ιδιαίτερων αναγκών και της συμπεριφοράς του παιδιού. Και αυτό είναι εφικτό μόνο με μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Οι φυσικοθεραπευτικές συνεδρίες έχουν παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως μια συνολική και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι αφορούν στη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και ποιότητα στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Παράλληλος στόχος είναι η γόνιμη επικοινωνία με τους γονείς, η ενημέρωση και καθοδήγηση τους.