ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Ειδικά παιχνίδια και όργανα μετατρέπουν τη θεραπεία στο σπίτι σε παιχνίδι για το παιδίΟι συνεδρίες πραγματοποιούνται στον χώρο του παιδιού. Ήδη από την πρώτη συνεδρία δίνονται συμβουλές σχετικά με την λειτουργικότητα του χώρου ώστε αυτός να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες του.

Στόχος είναι οι γονείς να είναι πλήρως ενήμεροι για τους θεραπευτικούς στόχους και το πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού ώστε να μπορούν να το ενισχύουν με εύκολες ασκήσεις και χειρισμούς υπό τη μορφή παιχνιδιού τις υπόλοιπες ώρες της καθημερινότητας.