Η παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού

Περνώντας το σκοινί από πάνωΣκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η συγκέντρωση και συστηματική ανάλυση της πρόσφατης διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά μετην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη βελτίωση της κινητικής επίδοσης παιδιών με Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού (ΑΔΣ). Η λεπτομερής εξέταση της βιβλιογραφίας (2001-2011) έγινε σε τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες βάσειςδεδομένων (Cochrane library, Scopus, Pubmed, DeepDyve) και κατέληξε σε 11 έρευνες που πληρούσαν τις προυποθέσεις της συστηματικής μελέτης.Η προσπάθεια συστηματοποίησης των εργασιών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου PEDrο το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών.

Η συγκεκριμμένη μελέτη ολοκληρώθηκε το 2013 από τους Μάγκου Α., Κουρτέση Θ., Μηλιώτη Σ., Διγγελίδη Ν. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Τ.Ε.Ι.Θ.- Σ.Ε.Υ.Π. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α)

Η κλίμακα PEDro είναι μια κλίμακα 11 Κριτηρίων με δύο απαντήσεις (ναι/όχι) που υπολογίζουν στοιχεία κλειδιά της ποιότητας πειραματικών μελετών. Το Κριτήριο 1 σχετίζεται με την εξωτερική εγκυρότητα. Τα Κριτήρια 2-9 με την εσωτερική και τα Κριτήρια 10-11 παρέχουν πληροφορίες για στατιστική ανάλυση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως η πλειοψηφία των παρεμβάσεων (5/11) βασίστηκαν στις προσεγγίσεις που ήταν προσανατολισμένες στη δεξιότητα και χρησιμοποίησαν ατομικές συνεδρίες (5/11). Σύμφωνα με τις εξαρτημένες μεταβλητές που μελετήθηκαν 10/11 έρευνες αναζήτησαν αποτελέσματα για τον κινητικό συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στις κινητικές δεξιότητες, 10/11 μελέτησαν την ισορροπία και 8/11 ανέφεραν την ικανότητα χειρισμού αντικειμένου κυρίως σε δεξιότητες με την μπάλα.

Η ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως κάθε παρέμβαση στην κινητική επίδοση του παιδιού με ΑΔΣ είναι καλύτερη από την καθόλου παρέμβαση και ότι ο θεραπευτικός σχεδιασμός απαιτεί την μελέτη των αποτελεσμάτων των ερευνών, την επεξεργασία της πληροφορίας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σε συνδυασμό με την επαγγελματική κρίση του κλινικού.

Προσθήκη νέου σχολίου