Τα νέα του Pediatric Physical Therapy Journal

Εγγραφή στο Ροή Τα νέα του Pediatric Physical Therapy Journal Τα νέα του Pediatric Physical Therapy Journal
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 8 λεπτά

Physical Therapy Management of Children With Developmental Coordination Disorder: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline From the Academy of Pediatric Physical Therapy of the American Physical Therapy Association

Πέμ, 01/10/2020 - 08:00
Background: Developmental coordination disorder (DCD), classified as a neurodevelopmental disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), affects approximately 5% to 6% of school-aged children. Characteristics of DCD include poor motor coordination and delayed development of motor skills, not explained by other conditions. Motor deficits negatively affect school productivity, performance in activities of daily living, and recreation participation. Children with coordination problems, at risk for or diagnosed with DCD, should be evaluated by a team of professionals, including a physical therapist (PT). Purpose: This clinical practice guideline (CPG) provides management strategies for PTs and informs clinicians and families about DCD. It links 13 action statements with specific levels of evidence through critical appraisal of the literature and provides recommendations for implementation. Results/Conclusions: The DCD CPG addresses examination, referral, first choice and supplemental interventions, discharge, compliance audits, implementation, and research recommendations. Supplemental tools are provided to support PT management.